След като намерите имот, който отговаря на Вашите изисквания, е необходимо да се убедите, че собствеността на същия не е компрометирана.

Document consultation

За целта, най-удачно е, професионалист да провери собствеността на имота, тъй като дори продавачът да има нотариален акт на свое име, това често не означава, че същият е осбственик на имота. Така, може да купите един имот, да заплатите продажната цена и след това да се окаже, че някой друг е всъщност собственика на имота.

Ние ще ви съдействаме за проверка на собствеността и документацията на имота, който Ви интересува, за да Ви осигурим сигурност и спокойствие.

Свържете се с нас, ако желаете да извършим консултацията.